کلید واژه های انگلیسی مفید برای پیدا کردن موقعیت تحصیلی و بورسیه

سوالات و مطالب پیرامون پروسه اخد پذیرش تحصیلی در دانشگاه های ایتالیا
نمایه کاربر
italeader
پست: 301
تاریخ عضویت: دو شنبه ژانویه 16, 2017 12:38 am

کلید واژه های انگلیسی مفید برای پیدا کردن موقعیت تحصیلی و بورسیه

پست توسط italeader » جمعه اکتبر 19, 2018 11:13 pm

دانستن این کلیدواژه ها به شما کمک میکند تا در سایت دانشگاه ها بتوانید راحت تر موقعیت تحصیلی و بورسیه مورد نظر خود را پیدا کنید.

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ Freshman

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ Sophomore

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ Junior

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ Senior

☑️ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ principal/chancellor

☑️ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ dean of faculty

☑️ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ advisor

☑️ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ supervisor

☑️ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ higher education

☑️ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
postgraduate studies

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
undergraduate student

☑️ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ
postgraduate student

☑️ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ student loan

☑️ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ head of department

☑️ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪ dissertation/thesis

☑️ﮐﻨﮑﻮﺭ university entrance exam

☑️برنامه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ program

☑️ﺭﯾﺰ ﻧﻤﺮﺍﺕ transcript

☑️ﻭﺍﺣﺪ credit

☑️ﺩﺭﺱ unit