لیست کامل کنسرواتور های موسیقی در ایتالیا

کدام شهر و دانشگاه برای شما مناسب تر است؟
نمایه کاربر
italeader
پست: 331
تاریخ عضویت: دو شنبه ژانویه 16, 2017 12:38 am

لیست کامل کنسرواتور های موسیقی در ایتالیا

پست توسط italeader » چهار شنبه مارس 08, 2017 2:51 pm

کنسرواتور ها بهترین مکان برای‌ علاقه مندان به یادگیری موسیقی هستند
در زیر لیست کامل کنسرواتورها به همراه سایت‌انها میتوانید مشاهده کنید.

Conservatorio di musica di ADRIA
"Antonio Buzzolla"
viale maddalena, 2 - 45011 ADRIA (RO)
recapiti:
tel. 0426/21686/7;tx.0426/41616
Sito web: http://www.conservatorioadria.it
Direttore: Roberto Gottipavero

Conservatorio di musica di ALESSANDRIA "Antonio Vivaldi"
via parma, 1 - 15100 ALESSANDRIA
recapiti:
tel. 0131/051500 - fax:0131/325336
e-mail: cons.al@tiscalinet.it
Sito web: http://www.conservatoriovivaldi.it
Direttore: Angela Colombo

Conservatorio di musica di AVELLINO "Domenico Cimarosa"
via circonvallazione - 83100 AVELLINO
recapiti:
tel. 0825/30622-30031;tx.0825/780074
Sito web: http://www.conservatoriocimarosa.org
Direttore: Carmine Santaniello

Conservatorio di musica di BARI "Niccolò Piccinni"
via cifarelli, 26 - 70124 BARI
recapiti:
tel. 080/5740022-5740820-5740301-tx.080/5794461
Sito web: http://www.conservatoriopiccinni.it
Direttore: Gianpaolo Schiavo

Conservatorio di musica di BENEVENTO "Nicola Sala"
via mario la vipera - 82100 BENEVENTO
recapiti:
tel. 0824/21102;tx.0824/50355
e-mail: protocollo@conservatorio.bn.it; direttoreamministrativo@conservatorio.bn.it; m.coppola@conservatorio.bn.it
PEC: conservatoriobn@pec.it
Sito web: http://www.conservatorio.bn.it/
Direttore: Giuseppe Ilario

Conservatorio di musica di BOLOGNA "Giovan B. Martini"
p.zza rossini, 2 - 40126 BOLOGNA
recapiti:
tel. 051/233975-221483; tx.051/223168
Sito web: http://www.conservatorio-bologna.com/
Direttore: Vincenzo De Felice

Conservatorio di musica di BOLZANO "Claudio Monteverdi"
p.zza domenicani, 19 - 39100 BOLZANO
recapiti:
tel. 0471/978764;tx.0471/975891
e-mail: info@cons.bz.it
Sito web: http://cons.bz.it
Direttore: Heinrich Unterhofer

Conservatorio di musica di BRESCIA "Luca Marenzio"
p.zza arturo benedetti michelangeli, 1 - 25121 BRESCIA
recapiti:
tel. 030/2886711;tx.030/3770337
e-mail: segreteria@conservatorio.brescia.it
Sito web: http://www.conservatorio.brescia.it
Direttore: Ruggero Ruocco

Conservatorio di musica di BRESCIA "Luca Marenzio" - sezione staccata di DARFO BOARIO TERME
via razziche, 5 - 25047 DARFO-BOARIO TERME (BS)
recapiti:
tel. 0364/532904;tx.0364/532085
Sito web: http://www.conservatorio.brescia.it/darfo/
Direttore: Ruggero Ruocco

Conservatorio di musica di CAGLIARI "Pierluigi da Palestrina"
p.zza e. porrino, 1 - 09100 CAGLIARI
recapiti:
tel. 070/494048-493118;tx.070/487388
Sito web: http://www.conservatoriocagliari.it/
Direttore: Elisabetta Porrà

Conservatorio di musica di CAMPOBASSO "Lorenzo Perosi"
via principe di piemonte, 2 - 86100 CAMPOBASSO
recapiti:
tel. 0874/90041-90042;tx.0874/411377
Sito web: http://www.conservatorioperosi.it
Direttore: Lelio Di Tullio

Conservatorio di musica di CASTELFRANCO VENETO "Agostino Steffani"
via garibaldi, 25 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
recapiti:
tel. 0423/495170-492984;tx.0423/420269
Sito web: http://www.steffani.it
Direttore: Stefano Canazza

Conservatorio di musica di CESENA "Bruno Maderna"
c.so u. comandini, 1 - 47023 CESENA (FO)
recapiti:
tel. 0547/28679;tx.0547/610742
Sito web: http://www.conservatoriomaderna-cesena.it
Direttore: Paolo Chiavacci

Conservatorio di musica di COMO "Giuseppe Verdi"
via cadorna, 4 - 22100 COMO
recapiti:
tel. 031/279827;tx.031/266817
Sito web: http://www.conservatoriocomo.it/
Direttore: Carlo Balzaretti

Conservatorio di musica di COSENZA "Stanislao Giacomantonio"
ex convento di s. maria delle grazie, via portapiana - 87100 COSENZA
recapiti:
tel. 0984/76627/8-71959;tx.0984/29224
Sito web: http://www.conservatoriodicosenza.it/
Direttore: Giorgio Feroleto

Conservatorio di musica di CUNEO "G.F. Ghedini"
via roma, 19 - 12100 CUNEO
recapiti:
tel. 0171/693148;tx.0171/699181
Sito web: http://www.conservatoriocuneo.it/
Direttore: Francesco Pennarola

Conservatorio di musica di FERMO "Giovambattista Pergolesi"
via dell'università, 16 - 63023 FERMO (AP)
recapiti:
tel. 0734/225495-225801-229218;tx.0734/228742
Sito web: http://www.conservatorio.net
Direttore: Massimo Mazzoni

Conservatorio di musica di FERRARA "Girolamo Frescobaldi"
largo antonioni, 1 - 44121 FERRARA
recapiti:
tel. 0532/207412; tx.0532/247521
Sito web: http://www.conservatorioferrara.it
Direttore: Fernando Scafati

Conservatorio di musica di FIRENZE "Luigi Cherubini"
p.zza belle arti, 2 - 50122 FIRENZE
recapiti:
tel. 055/2989311; tx.055/2396785
Sito web: http://www.conservatorio.firenze.it
Direttore: Paolo Zampini

Conservatorio di musica di FOGGIA "Umberto Giordano"
piazza negri, 13 - 71100 FOGGIA
recapiti:
tel. 0881/773467-723668; tx.0881/774687
Sito web: http://www.conservatoriofoggia.it
Direttore: Francesco Di Lernia

Conservatorio di musica di FOGGIA "Umberto Giordano" - sezione staccata di RODI GARGANICO
via lenoci, 2 - 71012 RODI GARGANICO (FG)
recapiti:
tel. 0884/966580;tx.0884/966366
Sito web: http://www.conservatoriorodi.it
Direttore: Francesco Di Lernia

Conservatorio di musica di FROSINONE "Licinio Refice"
viale michelangelo - 03100 FROSINONE
recapiti:
tel. 0775/840060; tx.0775/202143
e-mail: conservatorio@conservatorio-frosinone.it
Sito web: http://www.conservatorio-frosinone.it/
Direttore: Alberto Giraldi

Conservatorio di musica di GENOVA "Nicolò Paganini"
via albaro, 38 - 16145 GENOVA
recapiti:
tel. 010/318683-3620747; tx.010/3620819
Sito web: http://www.conspaganini.it
Direttore: Roberto Iovino

Conservatorio di musica di L'AQUILA "Alfredo Casella"
Via francesco savini, snc - 67100 L'AQUILA
recapiti:
tel. 0862/22122; tx.0862/62325
Sito web: http://www.consaq.it
Direttore: Giandomenico Piermarini

Conservatorio di musica di LA SPEZIA "Giacomo Puccini"
via xx settembre, 34 - 19100 LA SPEZIA
recapiti:
tel. 0187/770333; tx. 0187/770341
e-mail: info@conservatoriopuccini.com
Sito web: http://www.conservatoriopuccini.com
Direttore: Federico Rovini

Conservatorio di musica di LATINA "Ottorino Respighi"
via ezio - 04100 LATINA
recapiti:
tel. 0773/664173; tx.0773/661678
Sito web: http://www.conservatorio.latina.it/
Direttore: Paolo Rotili

Conservatorio di musica di LECCE "Tito Schipa"
via a.ciardo, 2 - 73100 LECCE
recapiti:
tel. 0832/344266/7; tx.0832/340951
e-mail: conservatoriole@tiscali.it
Sito web: http://www.conservatoriolecce.it
Direttore: Giuseppe Spedicati

Conservatorio di musica di LECCE "Tito Schipa" - sezione staccata di CEGLIE MESSAPICA
v.le b. luigi don guanella, 2 - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)
recapiti:
tel. e fax 0831/379129
Sito web: http://www.conservatoriolecce.it
Direttore: Salvatore Stefanelli

Conservatorio di musica di MANTOVA "Lucio Campiani"
via della Conciliazione, 33 - 46100 MANTOVA
recapiti:
tel. 0376/324636 – 0376/368362; tx.0376/223202
Sito web: http://www.conservatoriomantova.com
Direttore: Salvatore Dario Spanò

Conservatorio di musica di MATERA "Egidio R. Duni"
p.zza del sedile - 75100 MATERA
recapiti:
tel. 0835/335797; tx.0835/331291
e-mail: info@conservatoriomatera.it
Sito web: http://www.conservatoriomatera.it
Direttore: Piero Romano

Conservatorio di musica di MESSINA "Arcangelo Corelli"
via bonino, 1 - 98100 MESSINA
recapiti:
tel. 090/6510410; tx.090/2287889
e-mail: info@conservatoriomessina.it
Sito web: http://www.consme.it
Direttore: Antonino Averna

Conservatorio di musica di MILANO "Giuseppe Verdi"
via conservatorio, 12 - 20122 MILANO
recapiti:
tel. 02/762110; tx.02/76014814
e-mail: organizzazione@consmilano.it; comunicazione@consmilano.it
Sito web: http://www.consmilano.it/
Direttore: Cristina Frosini

Conservatorio di musica di MONOPOLI "Nino Rota"
p.zza s. antonio, 27 - 70043 MONOPOLI (BA)
recapiti:
tel. 080/9303607-4170791; tx.080/9303366
e-mail: monopoli_cons@libero.it; monopoli_consamm@inwind.it
Sito web: http://www.conservatoriodimonopoli.org
Direttore: Roberto De Leonardis

Conservatorio di musica di NAPOLI "S. Pietro a Majella"
via s.p. a majella, 35 - 80138 NAPOLI
recapiti:
tel. 081/5644411; tx.081/5644415
Sito web: http://www.sanpietroamajella.it/
Direttore: Elsa Evangelista

Conservatorio di musica di NOVARA "Guido Cantelli"
via collegio gallarini, 1 - 28100 NOVARA
recapiti:
tel. 0321/31252-392629; tx.0321/640556
e-mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it
Sito web: http://consno.it/
Direttore: Renato Meucci

Conservatorio di musica di PADOVA "Cesare Pollini"
via eremitani, 6 - 35100 PADOVA
recapiti:
tel. 049/8763111-8750648; tx.049/661174
Sito web: http://www.conservatoriopollini.it
Direttore: Leopoldo Armellini

Conservatorio di musica di PALERMO "Vincenzo Bellini"
via squarcialupo,45 - 90133 PALERMO
recapiti:
tel. 091/580921-582803; tx.091/586742
Sito web: http://www.conservatoriobellini.it/
Direttore: Daniele Ficola

Conservatorio di musica di PARMA "Arrigo Boito"
via del conservatorio,27 - 43100 PARMA
recapiti:
tel. 0521/381911; tx.0521/200398
Sito web: http://www.conservatorio.pr.it/
Direttore: Riccardo Ceni

Conservatorio di musica di PERUGIA "Francesco Morlacchi"
piazza mariotti,2 - 06123 PERUGIA
recapiti:
tel. 075/5733843-4; tx.075/5736943
e-mail: direttore@conservatorioperugia.it
Sito web: http://www.conservatorioperugia.it
Direttore: Pietro Caraba

Conservatorio di musica di PESARO "Gioacchino Rossini"
piazza olivieri,5 - 61100 PESARO
recapiti:
tel. 0721/33671-34151; tx.0721/35295
e-mail: conservatoriorossini.con@tin.it
Sito web: http://www.conservatoriorossini.it/
Direttore: Albino Mattei

Conservatorio di musica di PESCARA "Luisa d'Annunzio"
via caduti sul lavoro, 39 - 65123 PESCARA
recapiti:
tel. 085/4212070-4225692; tx.085/4214341
Sito web: http://www.conspe.it
Direttore: Massimo Magri

Conservatorio di musica di PIACENZA "Giuseppe Nicolini"
via s. franca , 35 - 29100 PIACENZA
recapiti:
tel. 0523/384345/6; tx.0523/388836
Sito web: http://www.conservatorio.piacenza.it
Direttore: Lorenzo Missaglia

Conservatorio di musica di POTENZA "Gesualdo da Venosa"
via tammone, 1 - 85100 POTENZA
recapiti:
tel. 0971/46056/7; tx.0971/46239
e-mail: segreteria@conservatoriopotenza.it
Sito web: http://www.conservatoriopotenza.it
Direttore: Umberto Zamuner

Conservatorio di musica di REGGIO CALABRIA "Francesco Cilea"
via aschenez prolungamento, 1 - 89123 REGGIO CALABRIA
recapiti:
tel. 0965/812223; tx.0965/24809
e-mail: conservatoriocilea@genie.it; segreteriacilea@genie.it
Sito web: http://digilander.libero.it/conservatoriocilea/
Direttore: Francesco Barillà

Conservatorio di musica di ROMA "Santa Cecilia"
via dei greci,18 - 00187 ROMA
recapiti:
tel. 06/36096720; tx.06/36001800
Sito web: http://www.conservatoriosantacecilia.it
Direttore: Roberto Giuliani

Conservatorio di musica di ROVIGO "Francesco Venezze"
corso del popolo, 241 - 45100 ROVIGO
recapiti:
tel. 0425/22273-27857; tx.0425/29628
Sito web: http://www.conservatoriorovigo.it/
Direttore: Giuseppe Fagnocchi

Conservatorio di musica di SALERNO "G. Martucci"
via s.de renzi, 62 - 84125 SALERNO
recapiti:
tel. 089/241086; tx.089/2582440
e-mail: protocollo@consalerno.it
PEC: conservatoriosalerno@pec.it
Sito web: http://www.consalerno.com
Direttore: Maria C.I. Battista

Conservatorio di musica di SASSARI "Luigi Canepa"
piazzale cappuccini - 07100 SASSARI
recapiti:
tel. 079/296447; tx.079/296449
e-mail: info@conservatorio.sassari.it
Sito web: http://www.conservatorio.sassari.it
Direttore: Antonio Ligios

Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici "Gaetano Braga" di TERAMO
p.zza verdi, 25 - 64100 TERAMO
recapiti:
tel. 0861/248866; fax 0861/248816
Sito web: http://www.istitutobraga.it/
Direttore: Federico Paci

Conservatorio di musica di TORINO "Giuseppe Verdi"
via mazzini,11 - 10123 TORINO
recapiti:
tel. 011/8178458-888470; tx.011/885165
Sito web: http://www.conservatoriotorino.eu/
Direttore: Marco Zuccarini

Conservatorio di musica di TRAPANI "Antonio Scontrino"
via francesco sceusa, 1 - 91100 TRAPANI
recapiti:
tel. 0923/556124/5/6; tx.0923/551465
Sito web: http://www.conservatorioscontrino.it/
Direttore: Walter Calogero Roccaro

Conservatorio di musica di TRENTO "Francesco A. Bonporti"
via s. maria maddalena, 1 - 38122 TRENTO
recapiti:
tel. 0461/261673-231097; tx.0461/263888
Sito web: http://www.conservatorio.tn.it
Direttore: Simonetta Bungaro

Conservatorio di musica di TRENTO "Francesco A. Bonporti" - sezione staccata di RIVA DEL GARDA
l.go marconi, 5 - 38066 RIVA DEL GARDA (TN)
recapiti:
tel. 0464/551669; tx tn 0461/236315 ;fx s.m.0464/550187
Sito web: http://www.conservatorio.tn.it/
Direttore: Simonetta Bungaro

Conservatorio di musica di TRIESTE "Giuseppe Tartini"
via carlo ghega, 12 - 34123 TRIESTE
recapiti:
tel. 040/6724911; tx.040/6724969
Sito web: http://www.conservatorio.trieste.it
Direttore: Roberto Turrin

Conservatorio di musica di UDINE "Jacopo Tomadini"
piazza 1° maggio, 29 - 33100 UDINE
recapiti:
tel. 0432/502755; tx.0432/510740
Sito web: http://www.conservatorio.udine.it/
Direttore: Paolo Pellarin

Conservatorio di musica di VENEZIA "Benedetto Marcello" - palazzo pisani
sestriere s.marco, 2810 - 30124 VENEZIA
recapiti:
tel. 041/5225604-5236561; tx.041/5239268
Sito web: http://www.conservatoriovenezia.net
Direttore: Franco Rossi

Conservatorio di musica di VERONA "E. F. dall'Abaco"
via massalongo,2 - 37121 VERONA
recapiti:
tel. 045/8002814-8009133; tx.045/8009018
Sito web: http://www.conservatorioverona.it
Direttore: Federico Zandonà

Conservatorio di musica di VIBO VALENTIA "Fausto Torrefranca"
via corsea snc - 89900 VIBO VALENTIA
recapiti:
tel. 0963/43846 sede uffici; 0963/591335; fax:0963/472188
e-mail: conservatoriovibo@tin.it
Sito web: http://www.conservatoriovibovalentia.it
Direttore: Francescantonio Pollice

Conservatorio di musica di VICENZA "Arrigo Pedrollo"
contrà.domenico,33 - 36100 VICENZA
recapiti:
tel. 0444/507551; tx.0444/302706
e-mail: conservatoriovicenza@consvi.it
PEC: conservatoriovicenza@legalmail.it
Sito web: http://www.consvi.it
Direttore: Roberto Antonello